Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Fakturowanie spółki przez wspólnika / członka zarządu – 5 praktycznych wskazówek

7 lutego, 2024
Autor Filip

Jednym z często stosowanych w praktyce sposobów rozliczeń pomiędzy spółką a wspólnikami / członka zarządu jest wykonywanie usług (najczęściej niematerialnych) w ramach działalności gospodarczej. Metoda ta zwykle prowadzi do osiągania materialnych korzyści podatkowych (generowanie kosztów uzyskania przychodów po stronie spółki, możliwość stosowania bardziej preferencyjnych zasad opodatkowania przychodu osiąganego przez wspólnika / członka zarządu niż w przypadku dywidendy). Z tego względu istotne jest odpowiednie ukształtowanie relacji pomiędzy obiema stronami.

Czy fakturowanie spółki przez wspólnika / członka zarządu jest dopuszczalne?

W obowiązujących przepisach nie ma podstawy prawnej, z której wynikałby zakaz stosowania takiego sposobu rozliczeń w przypadku spółek będących podatnikami CIT (tj. spółek z o.o., akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, komandytowych, komandytowo – akcyjnych i niektórych spółek jawnych). Konieczne jest jednak wnikliwe przeanalizowanie konsekwencji podatkowych z tym związanych.

Ogólnie można powiedzieć, że stosunkowo mało problematyczne są świadczenia inne niż usługi niematerialne (czyli np. wynajem, udostępnianie nieruchomości lub sprzętu). W zdecydowanej większości przypadków spółka ponosząca tego typu wydatki będzie uprawniona do uwzględnienia ich wartości w kosztach podatkowych, o ile cena ustalona w takiej transakcji ma charakter rynkowy a wykorzystywanie danej rzeczy / nieruchomości jest przydatne z perspektywy działalności spółki. Wynajem / udostępnianie nieruchomości i sprzętu może przy tym podlegać VAT.

Tutaj konieczne jest przeanalizowanie indywidualnej sytuacji danej osoby fizycznej. Może ona bowiem korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT (dot. obrotów nieprzekraczających 200 tys. PLN w skali roku). Wtedy usługi te nie podlegają VAT i nie ma potrzeby ich dokumentowania fakturami (choć można to robić i nie jest to złym pomysłem z uwagi na potrzebę posiadania dokumentów będących podstawą do ujęcia wydatków zakupowych w VAT).

Jeśli jednak skorzystanie ze zwolnienia jest niemożliwe lub zrezygnowano z niego, świadczenia tego typu podlegają VAT – ze wszystkimi tego typu konsekwencjami, tj. w szczególności obowiązkiem dokonywania płatności na rachunek widniejący na białej liście. Spółka będzie mogła odliczyć VAT jeśli wydatki te są związane z jej działalnością opodatkowaną (co w większości przypadków będzie prawidłowym postępowaniem, chyba że dana spółka wykonuje działalność zwolnioną z VAT lub nabywane świadczenia / usługi nie są w ogóle przydatne z perspektywy działalności spółki).

Oczywiście, trzeba również przeanalizować sytuację osoby fizycznej i rozliczania przychodów z tego tytułu na gruncie PIT, ZUS oraz składki zdrowotnej.

[er-contact]

A co z usługami niematerialnymi?

Sprawa komplikuje się, gdy wspólnik / członek zarządu zamierza wykonywać usługi / świadczenia niematerialne takie jak usługi marketingowe, doradcze, reklamowe, business development i podobne. Wynika to z powiązań zachodzących pomiędzy wspólnikami / członkami zarządu i spółką, a także trudnościami dowodowymi w wykazaniu, że usługi faktycznie były wykonane, co powoduje dużą nieufność urzędów skarbowych wobec takiego sposobu rozliczeń.

Z naszej praktyki wynika, że szczególną uwagę należy przywiązywać do następujących kwestii:

1) Przedmiot umowy: częstym błędem popełnianym w związku z formułowaniem przedmiotu umowy jest odwoływanie się do świadczeń / usług związanych z zarządzaniem lub nadzorem. Jest to działanie bardzo ryzykowne podatkowo. Według przepisów, przychody ze świadczenia usług w zakresie zarządzania podlegają opodatkowaniu PIT jako przychody z tzw. kontraktu menedżerskiego, które są opodatkowane wg zasad ogólnych (czyli skalą podatkową) i to nawet wtedy, gdy są osiągane w ramach działalności gospodarczej. Ewentualne konsekwencje „przekwalifikowania” umowy B2B na kontrakt menedżerski mogą być zatem bardzo dotkliwe.

Jak zatem sformułować przedmiot umowy o świadczeniu usług zawartej pomiędzy spółką a członkiem zarządu, wspólnikiem? Dobrą praktyką jest możliwie najbardziej szczegółowe wskazanie zakresu czynności, do wykonania których zobowiązuje się dana osoba. Ułatwia to rozliczenie tych przychodów po stronie wspólnika / członka zarządu i ułatwia uzasadnienie całej konstrukcji z perspektywy potrzeb spółki.

2) Rynkowy charakter usług: cena usług, świadczeń wynikająca z umowy musi być ustalona na poziomie rynkowym. To można ustalić na dwa sposoby. Pierwsza to metoda „chałupnicza”, a więc porównanie wynagrodzenia oferowanego wspólnikowi, członkowi zarządu z kwotami, jakich oczekiwałby za wykonanie podobnych świadczeń podmiot niepowiązany. Istotne jest również zachowanie w tym zakresie pewnej konsekwencji. Przykładowo, członek zarządu z reguły jest wynagradzany również za pełnienie swojej funkcji na podstawie uchwały o powołaniu, co oznacza że nie angażuje się on czasowo w świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwestię tę należy uwzględnić wyceniając wartość wynagrodzenia należnego członkowi zarządu / wspólnikowi.

Ponadto, warto aby zasady ustalania wynagrodzenia przyznawanego różnym członkom zarządu nie odbiegały od siebie w istotny sposób. Przykładowo, jeśli wobec jednego członka zarządu zastosowana podział wynagrodzenia z uchwały o powołaniu oraz umowy B2B w proporcji 50/50, rozsądnym wydaje się zastosowanie analogicznego rozwiązania w przypadku innych członków zarządu. Takie „rozsądne” podejście uwiarygadnia całą konstrukcję.

3) Wykluczenie stosunku podporządkowania: bardzo istotne jest, aby umowa B2B ze wspólnikiem, członkiem zarządu nie była podobna w swojej treści do umowy o pracę. Przede wszystkim trzeba wykluczyć wszelkie elementy podporządkowania, a więc zadbać o swobodę miejsca i czasu wykonywania usług. Nie należy również ograniczać w umowie B2B odpowiedzialności członka zarządu wobec osób trzecich w sposób podobny do umów o pracę. Brak ponoszenia ryzyka gospodarczego przez członka zarządu / wspólnika jest argumentem zbliżającym relację prawną ze spółkę do umowy o pracę.

Warto mieć również na uwadze zasady ustalania wynagradzania. Stała wysokość wynagrodzenia zbliża umowę B2B do umowy o pracę. Z tego względu warto rozważyć ustalanie wysokości wynagrodzenia w oparciu o stawkę godzinową lub dzienną. Ciekawym pomysłem jest również ustalenie wysokości wynagrodzenia od przychodu osiąganego przez spółkę w związku z działaniami podejmowanymi przez danego wspólnika.

4) VAT: podobnie jak w przypadku usług innych niż niematerialne, szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię podlegania tego typu świadczeń opodatkowaniu VAT. Uwaga: w zdecydowanej większości przypadków zastosowanie zwolnienia podmiotowego z VAT nie będzie możliwe z uwagi na to, że usługi doradcze wyłączają zawsze prawo do zwolnienia.

Warto również zwrócić uwagę, że istnieją orzeczenia w myśl których w celu podlegania danych usług opodatkowaniu VAT konieczne jest aby z danej umowy B2B wynikały zasady ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich przez daną osobę fizyczną. Warto zatem ten element zabezpieczyć.

5) Dokumentacja: w praktyce organów podatkowych wykształciło się stanowisko, zgodnie z którym w celu zachowania przez danego podatnika prawa do zaliczenia usług niematerialnych do kosztów podatkowych, konieczne jest posiadanie materialnej dokumentacji, która potwierdza że takie usługi zostały wykonane. Ten warunek nie wynika z przepisów. Niemniej, jest to dość ugruntowane stanowisko, i z tego względu trzeba go przestrzegać.

Warto zatem aby w umowie B2B przewidzieć zasady sporządzania i gromadzenia takiej dokumentacji. Dobrą praktyką jest również zawarcie w umowie postanowienia zobowiązującego daną osobę fizyczną do przedstawienia takich dokumentów po ustaniu współpracy. Zabezpieczamy się wówczas na okoliczność kontroli podatkowej, która jest wszczynana po wygaśnięciu umowy B2B.

Autor
Filip Biegun
Doradca podatkowy
SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM

Jeśli zainteresowała Cię treść tego wpisu i chcesz porozmawiać o podatkach w Twojej organizacji, zarezerwuj termin bezpłatnej konsultacji.

Najnowsze wpisy

ftax w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Dziennika Gazety Prawnej!

4 maja, 2024
Autor Filip

Fakturowanie spółki przez wspólnika lub członka zarządu a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – czy jest się czego obawiać?

8 lutego, 2024
Autor Filip
X

SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od FTAX FILIP BIEGUN drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez FTAX FILIP BIEGUN. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter